Onder-Muschelkalk Laagpakket

Code
RNMUL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Lichtgroen/grijze kalksteen-, dolomiet- en mergellagen. Het laagpakket wordt gekenmerkt door een aanzienlijk carbonaatgehalte door heel Nederland. In het zuidelijk en westelijk onshore gebied is het kleisteengehalte vrij hoog en komen plaatselijk anhydrietlagen voor.

Afzettingsmilieu

Zeer ondiepe zee met variërende zoutgehaltes, ondiepe ('epeiric') carbonaathelling met storm invloeden.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Minder dan 50 m (London-Brabant Massief en het Mid Noordzee Hoog), meer dan 150 m (Centrale Noordzee Slenk en Eems Diep).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Dowsing Formation; DUI: Lower Muschelkalk Formation (Wellenkalk); BEL: Lower Muschelkalk Member. In de omgeving van Winterswijk wordt de naam 'Formatie van Vossenveld' gebruikt voor sedimenten die kunnen worden gecorreleerd met het Onder-Muschelkalk Laagpakket. Deze zijn ontsloten in de Groeve Winterswijk (geëxploiteerd door Sibelco).
Ouderdom
midden Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1480 - 1601 m (121 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3550 - 3650 m (100 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1767 - 1870 m (103 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Muschelkalk Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-muschelkalk-laagpakket.