Laag van Ootmarsum

Code
NMRURAOO
Status
Formeel (De Lang & Ebbing 2003).
Lithologische beschrijving

Groengrijs zand.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
VK: afwezig; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
Rupelien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Ootmarsum.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
De Lang, F.D., Ebbing, J.H.J. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid: Rupel Formatie. NITG-TNO, 6 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Ootmarsum. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-ootmarsum.