Grijze Zoutklei Laagpakket

Code
ZEZ3G
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Grijze kleisteen met een hoge gamma-ray uitslag en overeenkomstige lage snelheden op de sonic log.

Afzettingsmilieu

Ondiep mariene transgressieve eenheid aan de basis van de derde evaporiet cyclus.

Definitie ondergrens

De top van de anhydriet van het Z2 Dakanhydriet Laagpakket.

Definitie bovengrens

Basis van het Z3 Carbonaat Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 24 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Grauer Salzton Formation; DUI: Grauer Salzton; BEL: Grey Salt Clay Member.
Ouderdom
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1327 - 1331 m (4 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2547 - 2548 m (1 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4435 - 4437 m (2 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3834 - 3836 m (2 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1989 - 1992 m (3 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Grijze Zoutklei Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/grijze-zoutklei-laagpakket.