Formatie van Texel

Code
CKTX
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Witte tot lichtgrijze, plaatselijke wat roze kalkstenen en mergelige krijtkalken met mergel inschakelingen. In het zuiden komen in het onderste deel van de formatie glauconiethoudende zanden voor. Langs de zuidelijke Noordzee bekkenranden (West-Nederlands Bekken, Maasbommel Hoog) begint de formatie met een basaal transgressief groenzand. Meer distaal, in het centrale deel van het West-Nederlands Bekken, Breeveertien Bekken en Centraal-Nederlands Bekken gaat dit over in steeds meer mergelig wordende afzettingen die, in de gebieden ten noorden van deze bekkens, overgaan in pure kalkstenen.

Afzettingsmilieu

Transgressief marien milieu in relatief diep water.

Definitie ondergrens

Het contact met de onderliggende Formatie van Holland is over het algemeen duidelijk; de mergels en mergelige kleistenen van de Formatie van Holland hebben een hogere gamma-ray uitslag en lagere akoestische snelheid. In het West-Nederlands Bekken en het Breeveertien Bekken is de Formatie van Holland veel dikker en is de grens geleidelijk. In de nabijheid van het Mid Noordzee Hoog / Elbow Spit Hoog en boven zoutdiapieren ligt de eenheid plaatselijk discordant op afzettingen van de Zechstein Groep, de Onder-Germaanse Trias Groep of de Boven-Germaanse Trias Groep.

Definitie bovengrens

De bovengrens naar de Formatie van Ommelanden komt normaalgesproken overeen met de top van het Plenus Mergel Laagpakket. In boorgatmetingen is de grens duidelijk zichtbaar als een piek van hoge gamma-ray waarden en lage akoestische snelheid.

Dikte indicatie
Tot 870 m (Q01-26).
Geografische verbreiding
Wijdverspreid in de zuidelijke Noordzee en onshore Nederland; de verbreiding komt ongeveer overeen met de verbreiding van de Krijtkalk Groep. Het afzettingsgebied van de formatie omvatte niet de noordelijke flanken van het Londen-Brabant Massief en Rijns Massief. De formatie is ook afwezig op de top van het Mid Noordzee Hoog / Elbow Spit Hoog en in gebieden waar de belangrijkste periode van inversie plaats vond gedurende het Santonien-Campanien (Subhercynische fase). Lokale dagzomen van de formatie komen voor in de Achterhoek , ten oosten van Winterswijk (Van Adrichem Boogaert 1975; Witte et al. 1992).
Regionale correlatie
VK: Hidra Formation; DUI: Helgoland en Brochterbeck formations; BEL: Bernissart en Hainaut formations.
Ouderdom
Cenomanien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2324 - 2406 m (82 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1081 - 1127 m (46 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Texel.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. 1975. Het Mesozoicum in Oost-Nederland. In: Zagwijn, W.H. and Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 72-76.
Witte, L., Lissenberg, Th., Schuurman, H. 1992. Ostracods from the Albian/Cenomanian boundary in the Achterhoek area (eastern part of the Netherlands). Scripta Geologica 101, 33-84.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Texel. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-texel.