Rijn Laagpakket

Code
KNNSI
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Witte tot grijsoranje zandsteen, zeer fijn- tot sporadisch zeer grofkorrelig, licht kalkhoudend, kleiig, plaatselijk met veel glauconiet en schelpen van mollusken. Over het algemeen is het interval sterk gebioturbeerd. Enkele inschakelingen van olijfgroene, siltige kleistenen. Op de gamma-ray logs is het laagpakket herkenbaar als een dikke opeenvolging met relatief hoge uitslagen, veroorzaakt door een hoog klei- en glauconietgehalte. Het laagpakket heeft een aanzienlijke diktevariatie.

Afzettingsmilieu

Offshore zandbanken en/of transgressieve dunne zandlagen ('sheet sands').

Definitie ondergrens

Rust discordant op Trias of Onder/Midden-Jura sedimenten, of op lignitische zand en klei afwisselingen van de Delfland Subgroep (formaties van Nieuwerkerk of Breeveertien).

Definitie bovengrens

Duidelijke bovengrens aan de top van de mariene zandstenen.

Dikte indicatie
100 - 200 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Ouderdom
midden - laat Hauterivien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1957 - 1986 m (29 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2052 - 2228 m (176 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Rijn olie veld wat in blok P15 uit dit interval produceert.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rijn Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rijn-laagpakket.