Z4 Randzandsteen Laagpakket

Code
ZEZ4S
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Fijn- tot middengrofkorrelige zandstenen, gecementeerd met calciet en dolomiet.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien met getijde invloeden (Geluk et al. 1996).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
60 m in Nederland, groeiend tot 100 m in het VK.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Hewet Sandstone Formation; DUI: ?; BEL: Z4 Fringe Sandstone Member.
Ouderdom
laatst Wuchiapingien - vroegst Changhsingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1797 - 1856 m (59 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Geluk, M.C., Plomp, A.N., Van Doorn, Th.H.M. 1996. The development of the Permo- Triassic succession in the basin fringe area, southern Netherlands. In: Rondeel, H.E., Batjes, D.A.J., Nieuwenhuijs, W.H. (eds.),Geology of gas and oil under the Netherlands, Royal Geolological and Mining Sociecty KNGMG, Kluwer Academic Press, 57-78.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z4 Randzandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z4-randzandsteen-laagpakket.