Rode Zoutklei Laagpakket

Code
ZEZ4R
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Rode, doorgaans anhydritische kleisteen. Het kan enkele kalkhoudende of dolomitische inschakelingen bevatten.

Afzettingsmilieu

Marien (?).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Op boorgatmetingen kan de grens met het bovenliggende Z4 Pegmatiet-Anhydriet Laagpakket herkend worden door een kenmerkende, scherpe toename in gamma-ray waarden en afname in akoestische snelheid; deze kunnen goed gebruikt worden voor regionale correlaties.

Dikte indicatie
Tot 68 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Roter Salzton Formation; DUI: Roter Salzton; BEL: Red Salt Clay Member.
Ouderdom
laatst Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1240 - 1245 m (5 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4090 - 4096 m (6 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2247 - 2250 m (3 m)
Typelocatie
Diepte (dikte) langs boorgat:
1856 - 1860 m (4 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rode Zoutklei Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rode-zoutklei-laagpakket.