Onder-Brabant Kalksteen Laagpakket

Code
ATBR1
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Mergel/kalksteen afwisseling, waarin het aantal en de dikte van de kalksteenlagen naar de top toe duidelijk toenemen. Net boven de basale kalksteenlagen wordt een kenmerkend mergelsteen interval aangetroffen. Op boorgatmetingen heeft de eenheid een duidelijk trechtervormig patroon.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 128 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Ouderdom
laatst Bajocien - vroeg Bathonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2095 - 2154 m (59 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1665 - 1746 m (81 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017.
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Brabant Kalksteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-brabant-kalksteen-laagpakket.