Laagpakket van Sprundel

Code
NUOOSP
Status
Formeel (Ebbing & De Lang 2003).
Lithologische beschrijving

Schelpenbanken bestaand uit o.a. fossiele fuikhorens, penhorens, korfschelpen en mantelschelpen (vgl. Spaink 1975).

Afzettingsmilieu

Strand(wal) en kustnabij infralittoraal (stormrug; Hodgson 1989).

Definitie ondergrens

Scherp contact met ondiep marien zand en klei (Formatie van Oosterhout, ongedifferentieerd).

Definitie bovengrens

Scherp contact met ondiep marien zand en klei (Formatie van Oosterhout, ongedifferentieerd).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 50 m. Individuele schelpenbanken tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant.
Regionale correlatie
Noordzee: niet onderscheiden; VK: Corraline Crag en Red Crag Formations (Mathers & Zalasiewicz 1988; Gibbard et al. 1998); DUI: afwezig; BEL: Crag van Antwerpen.
Ouderdom
Plioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Sprundel.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Ebbing, J.H.J., De Lang, F.D. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Gibbard, P.L., Zalasiewicz, J.A., Mathers, S.J. 1998. Stratigraphy of the marine Plio-Pleistocene crag deposits of East Anglia. Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, 60, 239-262.
Hodgson, G.E. 1989. Microfacies of the Late Cenozoic southern North Sea. PhD Thesis, University of East Anglia, 431 p.
Mathers, S.J., Zalasiewicz, J.A. 1988. The Red Crag and Norwich Crag formations of southern East Anglia. Proceedings of the Geologists' Association, 99, 261-278.
Spaink, G. 1975. Zonering van het mariene Onder-Pleistoceen en Plioceen op grond van mollukenfauna's. In: Zagwijn W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 118-122.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Sprundel. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-sprundel.