Röt Kleisteen Laagpakket

Code
RNROC
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Roodbruine, anhydritische, dolomitische of zandige klei-/siltsteen opeenvolging.

Afzettingsmilieu

Marginaal marien, evaporitische kleiige getijdeplaat.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 251 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Ouderdom
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1613 - 1709 m (96 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Röt Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rot-kleisteen-laagpakket.