Röt Kleisteen Laagpakket

Code
RNROC
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithological description

Roodbruine, anhydritische, dolomitische of zandige klei-/siltsteen opeenvolging.

Depositional setting

Marginaal marien, evaporitische kleiige getijdeplaat.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 251 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Age
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1613 - 1709 m (96 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Johan ten Veen (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Röt Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rot-kleisteen-laagpakket.