Röt Formatie

Code
RNRO
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Onder: evaporieten met anhydritische kleistenen, anhydriet en steenzout. Boven: gedomineerd door roodbruine tot groene klei- en siltstenen. Bekkenrand: kleistenen, zandstenen en enkele dunne anhydrietlagen.

Afzettingsmilieu

Lacustrien en deels-afgesloten marien tot evaporitisch milieu. Fluviatiele condities langs de bekkenranden.

Definitie ondergrens

Basis van de dikste evaporiet. In de westelijke en zuidelijke Nederlandse offshore en aangrenzende onshore gaan deze evaporieten lokaal over in zandstenen. In het West-Nederlands Bekken, waar deze evaporieten niet ontwikkeld zijn, kan deze overgang moeilijk vast te stellen zijn. Indien het niet mogelijk is om het onderliggende Solling Kleisteen Laagpakket te onderscheiden van de Röt Formatie, kunnen deze samen worden genomen tot de informele boven-Bunter eenheid.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de eerste carbonaatlaag van de Muschelkalk Formatie.

Dikte indicatie
Meer dan 300 m (Centrale Noordzee Slenk), minder dan 50 m (zuidwestelijke offshore).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Ouderdom
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3650 - 3929 m (279 m)
Parastratotype
Boring:
BK170074 (K17-02)
Diepte (dikte) langs boorgat:
1613 - 1761 m (148 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
244 - 2447 m (2203 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2417 - 2524 m (107 m)
Oorsprong naam
Naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur waarin het als alternatieve naam gebruikt wordt voor de Boven Bontzandsteen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Röt Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rot-formatie.