Boven-Röt Kleisteen Laagpakket

Code
RNROU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithological description

Roodbruine en grijze tot violet, siltige, anhydritische, dolomitische, kleiige opeenvolging. Richting de bekkenranden komen zandsteeninschaklelingen voor. Dolomietlagen komen in het bovenste deel voor.

Depositional setting

Evaporitische kleiige getijdeplaat.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 230 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Upper Röt Claystone Member.
Age
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3650 - 3749 m (99 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2241 - 2316 m (75 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Johan ten Veen (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Röt Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-rot-kleisteen-laagpakket.