Boven-Röt Kleisteen Laagpakket

Code
RNROU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Roodbruine en grijze tot violet, siltige, anhydritische, dolomitische, kleiige opeenvolging. Richting de bekkenranden komen zandsteeninschaklelingen voor. Dolomietlagen komen in het bovenste deel voor.

Afzettingsmilieu

Evaporitische kleiige getijdeplaat.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 230 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Upper Röt Claystone Member.
Ouderdom
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3650 - 3749 m (99 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2241 - 2316 m (75 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Röt Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-rot-kleisteen-laagpakket.