Muschelkalk Formatie

Code
RNMU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Grijze en bonte mergels, kleiige dolomieten en kalkstenen, anhydritische kleistenen, anhydriet en steenzout.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien tot open marien bekken met carbonaatplatformen aan de randen. Een korte periode van afgesloten condities resulteerde in de afzetting van evaporieten.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de eerste duidelijke kalksteen- of dolomietlaag.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de onderste kleisteenlaag van de Keuper Formatie; dit wordt gemarkeerd door een scherpe afname in akoestische snelheid. In het oostelijk onshore gebied kan de formatie discordant bedekt worden door de Formatie van Sleen of de Altena Groep. In het West-Nederlands Bekken kan het bovenste deel van de Keuper Formatie discordant op de Muschelkalk Formatie rusten.

Dikte indicatie
Tot 250 m in het Breeveertien Bekken.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Dowsing Formation; DUI: Muschelkalk Formation; BEL: Muschelkalk Formation.
Ouderdom
Anisien - vroeg Ladinien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1376 - 1601 m (225 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3368 - 3650 m (282 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1656 - 1870 m (214 m)
Oorsprong naam
Naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur, waar het gebruikt wordt voor het middelste, voornamelijk mariene deel van de Duitse Trias.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Muschelkalk Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/muschelkalk-formatie.