Boven-Muschelkalk Laagpakket

Code
RNMUU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Dolomiet-mergel afwisseling met een aantal dm-dikke peloïdische-oölitische, gedolomitiseerde grain- tot packstones.

Afzettingsmilieu

Homoclinale carbonaathelling met storm invloeden.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Varieert rond de 50 m en kan tot meer dan 125 m dik worden in de Centrale Noordzee Slenk en in het Eems Diep.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Dowsing Formation; DUI: Upper Muschelkalk Formation; BEL: Upper Muschelkalk Formation.
Ouderdom
laat Anisien - vroeg Ladinien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1367 - 1420 m (53 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3368 - 3415 m (47 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1656 - 1706 m (50 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Muschelkalk Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-muschelkalk-laagpakket.