Muschelkalk Kleisteen laagpakket

Code
RNMUC
Status
Informeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Claystone. Waar de grens tussen het Midden-Muschelkalk Mergel Laagpakket en het Boven-Muschelkalk Laagpakket lastig te bepalen is door een afname in het carbonaatgehalte in laatstgenoemde (bijv. in de zuidelijke onshore en de westelijke offshore), kunnen de twee laagpakketten gegroepeerd worden in het informele Muschelkalk Kleisteen laagpakket.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tenminste 280 m.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
midden Anisien - vroeg Ladinien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur, waar het gebruikt wordt voor het middelste, voornamelijk mariene deel van de Duitse Trias.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Muschelkalk Kleisteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/muschelkalk-kleisteen-laagpakket.