Formatie van Solling

Code
RNSO
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouw 1994).
Lithologische beschrijving

Basaal, grijze zandsteen eenheid, bedekt door een rode kleisteen eenheid.

Afzettingsmilieu

Eolische en vlechtende rivierafzettingen en lacustrien milieu.

Definitie ondergrens

Grens wordt bepaald door de Hardegsen Discordantie waardoor de Formatie van Solling discordant op de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep ligt. In gebieden beïnvloed door sterke pre-Solling erosie ligt het op de Onder-Bontzandsteen Formatie. De discordantie wordt doorgaans gekenmerkt door een goed-gecementeerde, basale zandsteen die een duidelijkere uitslag geeft op boorgatmetingen dan de zandstenen van de onderliggende Hoofd-Bontzandsteen Subgroep.

Definitie bovengrens

Wordt getrokken aan de basis van het Hoofd-Röt Evaporiet Laagpakket. Aan de bekkenranden, waar het Hoofd-Röt Evaporiet Laagpakket afwezig is, kan het lastig zijn om de grens te bepalen.

Dikte indicatie
10 tot 125 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Solling Formation; BEL: Solling Formation.
Ouderdom
laatst Olenekien - vroegst Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3964 - 3970 m (6 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2513 - 2515 m (2 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2532 - 2535 m (3 m)
Oorsprong naam
Formatie naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Solling. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-solling.