Nederweert Zandsteen Formatie

Code
RBSN
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Zandstenen, met enkele conglomeraat of kleisteen inschakelingen. Kleisteen inschakelingen komen voornamelijk voor in het basale deel van het laagpakket.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (?).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 292 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Nederweert Sandstone Member.
Ouderdom
Changhsingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2280 - 2572 m (292 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Nederweert Zandsteen Laagpakket.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Nederweert Zandsteen Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/nederweert-zandsteen-formatie.