Formatie van Detfurth

Code
RBMD
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Zandsteen-kleisteen paar; gaat naar de bekkenranden lateraal over in massieve zandstenen. De zandsteen is lichtgekleurd en kwartsrijk. De kleisteen is roodbruin.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (Geluk 2005).

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de zandsteen; vormt een kleine discordantie die goed herkenbaar is op de flanken van de Trias hogen. Aan de bekkenranden kan deze zandsteen onderscheden worden van de onderliggende Formatie van Volpriehausen door de lagere gamma-ray waarden en lagere akoestische snelheden.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de eerste zandsteenlaag van de Formatie van Hardegsen of nabij verhoogde gebieden ('swells') getrokken aan de basis van de discordante bovenliggende Formatie van Sollingen (Boven-Germaanse Trias Groep). Langs de bekkenranden wordt de grens getrokken aan de top van de bovenste kleisteenlagen die in het bovenste deel van de formatie voorkomen.

Dikte indicatie
Grote dikte verschillen: 60 - 100 m in de Centrale Noordzee Slenk, 50 - 80 m in het Eems Diep en 20 - 40 m in het West-Nederlands Bekken, Roerdalslenk en Breeveertien Bekken.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Detfurth Formation; BEL: Detfurth Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4009 - 4048 m (39 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2748 - 2807 m (59 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1401 - 1427 m (26 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2553 - 2589 m (36 m)
Oorsprong naam
Nieuwe formatie naam, afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur.
Vorige benaming(en)
Het omvat de voormalige Detfurth Zandsteen en Detfurth Kleisteen laagpakketten en hun equivalenten in de Middle Bunter Formation van NAM and RGD (1980).
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Geluk, M.C. 2005. Stratigraphy and tectonics of Permo-Triassic basins in the Netherlands and surrounding areas. PhD Thesis, Utrecht University, 171 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Detfurth. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-detfurth.