onder-Solling Kleisteen laagpakket

Code
RNSOL
Status
Informeel. Deze eenheid is ingevoerd om het informele midden Solling Zandsteen laagpakket te kunnen accomoderen. Vanwege de opbouw van de database, vereist de aanwezigheid van dat laagpakket een kleisteen laagpakket erboven en eronder, binnen de Formatie van Solling.
Lithologische beschrijving

Kleisteen.

Afzettingsmilieu

Lacustrien.

Ouderdom
laatst Olenekien - vroegst Anisien.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). onder-Solling Kleisteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-solling-kleisteen-laagpakket.