onder-Solling Kleisteen laagpakket

Code
RNSOL
Status
Informeel. Deze eenheid is ingevoerd om het informele midden Solling Zandsteen laagpakket te kunnen accomoderen. Vanwege de opbouw van de database, vereist de aanwezigheid van dat laagpakket een kleisteen laagpakket erboven en eronder, binnen de Formatie van Solling.
Lithological description

Kleisteen.

Depositional setting

Lacustrien.

Age
laatst Olenekien - vroegst Anisien.
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). onder-Solling Kleisteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-solling-kleisteen-laagpakket.