boven-Bunter eenheid

Code
RNUB
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Evaporieten met anhydritische kleistenen, anhydriet en steenzout; roodbruine tot groene klei- en siltstenen; kleistenen, zandstenen en enkele dunne anhydrietlagen. Indien het niet mogelijk is om het Solling Kleisteen Laagpakket te onderscheiden van de bovenliggende Röt Formatie, kunnen deze samen worden genomen tot deze informele eenheid.

Afzettingsmilieu

Lacustrien en deels-afgesloten marien tot evaporitisch milieu. Fluviatiele condities langs de bekkenranden.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de eerste carbonaatlaag van de Muschelkalk Formatie.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Ouderdom
laat Olenakien - vroeg Anisien.
Oorsprong naam
Duitse oorsprong.
Vorige benaming(en)
Gedeeltelijk equivalent van de 'Upper Bunter Formation' (NAM & RGD 1980).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). boven-Bunter eenheid. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-bunter-eenheid.