Boven-Röt Randkleisteen Laagpakket

Code
RNROY
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Roodbruine, siltige, zandige of anhydritische kleisteen. Kan dolomietsnoeren bevatten.

Depositional setting

Marginaal marien, evaporitische kleiige getijdeplaat.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 70 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Age
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2417 - 2448 m (31 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Johan ten Veen (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Röt Randkleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-rot-randkleisteen-laagpakket.