Muschelkalk Evaporiet Laagpakket

Code
RNMUE
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Haliet, dunne anhydriet opeenvolgingen. In zuidwest Nederland worden lokaal dolomietlagen aangetroffen.

Depositional setting

Marginaal marien evaporietbekken.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 50 m. In de Centrale Noordzee Slenk en het Eems Diep kan lokaal een tot 284 m (F18-01) dikke haliet opeenvolging voorkomen.
Geographical distribution
Not yet defined.
Regional correlation
VK: Muschelkalk Halite Member; DUI: Middle Muschelkalk Member; BEL: Muschelkalk Evaporite Member.
Age
midden Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1468 - 1480 m (12 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3443 - 3550 m 107 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1747 - 1767 m (20 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Muschelkalk Zout Laagpakket (NAM & RGD 1980).
Reviewed by (date)
Johan ten Veen (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Muschelkalk Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/muschelkalk-evaporiet-laagpakket.