Hoofd-Keuper Evaporiet Laagpakket

Code
RNKPS
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Haliet, afgewisseld met anhydrieten en grijze, anhydritische kleistenen in een bekkenomgeving; voornamelijk in de Centrale Slenk, het noordelijk deel van het Off Holland Diep en het Eems Diep. De halieten verdwijnen richting de bekkenranden.

Afzettingsmilieu

Playa meer.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Het laagpakket heeft zijn grootste dikte in de Centrale Noordzee Slenk (> 400 m). In bekkenstructuren in het Eems Diep kan de dikte lokaal toenemen tot meer dan 1000 m (Frisch & Kockel 1997).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Dudgeon Formation and Keuper Halite Member; DUI: Grabfeld Formation (Unterer Gipskeuper); BEL: Main Keuper Evaporite Member.
Ouderdom
laatst Ladinien - Carnien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3076 - 3247 m (171 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1641 - 1670 m (29 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1703 - 1738 m (35 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Frisch, U. & Kockel, F. 1997. Altkimmerische Bewegungen in Nordwestdeutschland. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge 4, 19–29.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Hoofd-Keuper Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hoofd-keuper-evaporiet-laagpakket.