midden-Solling Zandsteen laagpakket

Code
RNSOM
Status
Informeel (Geluk 2005; De Jager 2012).
Lithologische beschrijving

Massieve schone zandsteen. Waar de zandsteen het dikst is, komt een goed te correleren kleilaag voor in het midden van het pakket.

Afzettingsmilieu

Eolisch. De kleilaag is afgezet in een lacustrien milieu.

Definitie ondergrens

Scherpe grens met de onderliggende kleisteen.

Definitie bovengrens

Scherpe grens met de bovenliggende rode kleisteen.

Dikte indicatie
Extreem variabele dikte: 5 - 165 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Komt alleen in Nederland voor.
Ouderdom
Onder-Trias.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3032 - 3102 AH (70 m)
Opmerkingen:
Informeel, voorgesteld door Geluk (2005).
Oorsprong naam
Naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur.
Vorige benaming(en)
Solling Fat Sand.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Johan ten Veen, Geert-Jan Vis (2017).
Referenties
De Jager, J. 2012. The discovery of the Fat Sand Play (Solling Formation, Triassic), Northern Dutch offshore – a case of serendipity. Netherlands Journal of Geosciences, 91, 609-619. https://doi.org/10.1017/S0016774600000408
Geluk, M.C. 2005. Stratigraphy and tectonics of Permo-Triassic basins in the Netherlands and surrounding areas. PhD Thesis, Utrecht University, 171 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). midden-Solling Zandsteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-solling-zandsteen-laagpakket.