Dolomitische Keuper Laagpakket

Code
RNKPD
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Anhydritische, deels gedolomitiseerde of mergelige kleistenen met fijnkorrelige zandsteeninschakelingen. Vaak grijs tot groen gekleurd; ook rode kleistenen zijn aanwezig. In het Eems Diep komen dolomitische snoeren voor, maar deze worden zeldzamer richting het noorden en oosten.

Afzettingsmilieu

Playa-meer.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 108 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Triton Formation; DUI: Arnstadt Formation (Steinmergelkeuper); BEL: Dolomitic Keuper Member.
Ouderdom
Norien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2845 - 2917 m (72 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1628 - 1663 m (35 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Dolomitische Keuper Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/dolomitische-keuper-laagpakket.