formatie van Oploo

Code
CKOP
Status
Informeel. Voorgesteld als nieuwe formatie door Gras & Geluk (1999); voor het eerste gebruikt door NITG-TNO (2001).
Lithologische beschrijving

Het bovenste deel bestaat uit fijnkorrelige, lokaal kleiige zandstenen. Het onderste gedeelte bestaat uit een cyclische afwisseling van glauconiethoudende en kleiige zandstenen die overgaan in bioklastische kalkstenen.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien milieu, tijdens een tektonische inversie.

Definitie ondergrens

Rust discordant op oudere gesteenten van Trias, Perm en Carboon ouderdom.

Definitie bovengrens

Graduele overgang naar de bovenliggende Formatie van Vaals.

Dikte indicatie
Door tektonische bewegingen die tijdens de afzetting plaatsvonden, varieert de dikte van de formatie sterk, tot zo'n 328 m (Oploo-16).
Geografische verbreiding
Komt voor op het noordelijk deel van het Peelblok en het Venloblok en in de overgangszone met het Maasbommel Hoog. Correleert zuidwaarts met de Formatie van Aken. Noordwaarts gaat de formatie over in de Formatie van Ommelanden.
Regionale correlatie
VK: Lamplugh and Jukes formations (offshore); DUI: Aken Formation; BEL: Aken Formation.
Ouderdom
Santonien.
Holostratotype
Boring:
B46C0003 (Oploo-16)
Diepte (dikte) langs boorgat:
822 - 1049 m (227 m; ondergrens niet bereikt)
Opmerkingen:
Het typegebied is het Oploo-16 boorgat op het Peelblok. Ondanks dat er voor deze put geen boorgatmetingen bestaan, zijn er wel gedetailleerde biostratigrafische analyses gedaan (NITG 1998a, b).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Oploo.
Vorige benaming(en)
Voorheen werden deze afzettingen gerekend tot de Formatie van Aken en/of de Formatie van Vaals (Felder & Bosch 2000; Peelcommissie 1963).
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (2017).
Referenties
Felder, W.M. & Bosch, P.W. 2000. Het Krijt van Zuid-Limburg. NITG-TNO, Geologie van Nederland 5, 192 p.
Gras, R. & Geluk, M.C. 1999. Late Cretaceous-Early Tertiary sedimentation and tectonic inversion in the southern Netherlands. Geologie en Mijnbouw 78, 1-19.
NITG 1998a. De resultaten van palynologisch onderzoek naar de ouderdom en het afzettingsmilieu van boring 46C003 (Oploo-16), traject 491–670 m – NITG-TNO, Haarlem. Unpublished Internal Report, NITG 98–14-B.
NITG 1998b. Biostratigrafische interpretatie van een Boven-Krijt traject van boring 46C003 (Oploo-16) – NITG-TNO, Haarlem. Unpublished Internal Report, NITG 98–199-B.
NITG-TNO (2001) Explanation to map sheets Xlll and XIV
Breda-Val kenswaard and Oss-Roermond. NITG-TNO (Utrecht) 150 p.
Peelcommissie 1963. Rapport van de Peelcommissie. Verhandelingen Koninklijk Nederlands
Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, Mijnbouwkundige Serie 5, 133 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). formatie van Oploo. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-oploo.