Laag van Brinkheurne

Code
NMRUBOBR
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Voor details wordt de lezer doorverwezen naar Van den Bosch et al. (1975) en Van den Bosch (1984).

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Kan gecorreleerd worden met het Laagpakket van Boom.
Ouderdom
Oligoceen - Rupelien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het buurtschap Brinkheurne, nabij Winterswijk.
Vorige benaming(en)
Brinkheurne Laagpakket.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2018).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene - Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van den Bosch, M. 1984. Lithostratigraphy of the Brinkheurne Formation (Oligocene, Rupelian) in the eastern part of the Netherlands. Mededelingen Werkgroep Tertiair en Kwartair Geologie 21 (2), 99-113. http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=521231
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Brinkheurne. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-brinkheurne.