Bligh Bank Laagpakket

Code
NUSBBL
Status
Formeel.
Lithological description

Schelprijk zand.

Depositional setting

Hoog energetisch marien. Afzettingen zijn herwerkt door golven en getijstromen (Rijsdijk et al. 2005).

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Noordzee.
Regional correlation
VK: Bligh Bank Formation (Cameron et al. 1984); DUI: ?; BEL: ?
Age
Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar een zandbank in de Noordzee, voor de kust van België.
Previous name(s)
Bligh Bank Formatie.
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
References
Rijsdijk, K.F., Passchier, S., Weerts, H.J.T., Laban, C., Van Leeuwen, R.J.W., Ebbing, J.H.J. 2005. Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach. Netherlands Journal of Geosciences 84, 129-146. https://doi.org/10.1017/S0016774600023015
Cameron, T.D.J., Laban, C., Schüttenhelm, R.T.E. 1984. Solid Geology, Quaternary Geology and Sea-Bed Sediments of the United Kingdom and Continental Shelf. British Geological Survey, 1:250 000 series, 52N-02E Quaternary: Flemish Bight, Quaternary Geology, MR/85/38. (Southampton: Ordnance Survey for the British Geological Survey.)
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Bligh Bank Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/bligh-bank-laagpakket.