Bligh Bank Laagpakket

Code
NUSBBL
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Schelprijk zand.

Afzettingsmilieu

Hoog energetisch marien. Afzettingen zijn herwerkt door golven en getijstromen (Rijsdijk et al. 2005).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Noordzee.
Regionale correlatie
VK: Bligh Bank Formation (Cameron et al. 1984); DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar een zandbank in de Noordzee, voor de kust van België.
Vorige benaming(en)
Bligh Bank Formatie.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Rijsdijk, K.F., Passchier, S., Weerts, H.J.T., Laban, C., Van Leeuwen, R.J.W., Ebbing, J.H.J. 2005. Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach. Netherlands Journal of Geosciences 84, 129-146. https://doi.org/10.1017/S0016774600023015
Cameron, T.D.J., Laban, C., Schüttenhelm, R.T.E. 1984. Solid Geology, Quaternary Geology and Sea-Bed Sediments of the United Kingdom and Continental Shelf. British Geological Survey, 1:250 000 series, 52N-02E Quaternary: Flemish Bight, Quaternary Geology, MR/85/38. (Southampton: Ordnance Survey for the British Geological Survey.)
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Bligh Bank Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/bligh-bank-laagpakket.