Holoceen

Het Holoceen begon 11,700 jaar geleden en is het relatief warme geologische tijdvak waarin wij nu leven. Deze periode wordt gekenmerkt door de stijging van de zeespiegel na de laatste ijstijd, als gevolg van het afsmelten van de ijskappen.

Kies een formatie uit de lijst aan de linkerzijde om details te bekijken.