Indefatigable Grounds Laagpakket

Code
NUSBIG
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Schelprijk zand.

Afzettingsmilieu

Hoog energetisch marien. Afzettingen zijn herwerkt door golven en getijstromen (Rijsdijk et al. 2005).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Noordzee.
Regionale correlatie
VK: Indefatigable Grounds Formation; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Onduidelijk.
Vorige benaming(en)
Indefatigable Grounds Formatie.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Rijsdijk, K.F., Passchier, S., Weerts, H.J.T., Laban, C., Van Leeuwen, R.J.W., Ebbing, J.H.J. 2005. Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach. Netherlands Journal of Geosciences 84, 129-146. https://doi.org/10.1017/S0016774600023015
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Indefatigable Grounds Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/indefatigable-grounds-laagpakket.