Z3 Randkleisteen Laagpakket

Code
ZEZ3U
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Rode en bruine kleistenen met siltige en zandige inschakelingen.

Afzettingsmilieu

Rand van het bekken.

Definitie ondergrens

Top van het onderliggende Z3 Carbonaat Laagpakket.

Definitie bovengrens

Basis van het bovenliggende Rode Zoutklei Laagpakket.

Dikte indicatie
10 m langs het boorgat.
Geografische verbreiding
Verbreiding beperkt tot de westelijke offshore.
Regionale correlatie
VK: niet aanwezig; DUI: niet aanwezig; BEL: niet aanwezig.
Ouderdom
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1860 - 1870 m AH
Vorige benaming(en)
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur waar het gebruikt wordt voor de derde evaporiet cyclus van de Zechstein Groep (Richter-Bernburg 1955).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z3 Randkleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z3-randkleisteen-laagpakket.