Z3 Randkleisteen Laagpakket

Code
ZEZ3U
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Rode en bruine kleistenen met siltige en zandige inschakelingen.

Depositional setting

Rand van het bekken.

Definition of lower boundary

Top van het onderliggende Z3 Carbonaat Laagpakket.

Definition of upper boundary

Basis van het bovenliggende Rode Zoutklei Laagpakket.

Thickness indication
10 m langs het boorgat.
Geographical distribution
Verbreiding beperkt tot de westelijke offshore.
Regional correlation
VK: niet aanwezig; DUI: niet aanwezig; BEL: niet aanwezig.
Age
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1860 - 1870 m AH
Previous name(s)
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur waar het gebruikt wordt voor de derde evaporiet cyclus van de Zechstein Groep (Richter-Bernburg 1955).
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z3 Randkleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z3-randkleisteen-laagpakket.