Zechstein Randzandsteen laagpakket

Code
ZEFRS
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Zandsteen.

Afzettingsmilieu

Sabkha tot ondiep marien, waarschijnlijk getijde invloeden (Geluk et al., 1996, 1997).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Langs de bekkenranden, op plaatsen waar een zandige ontwikkeling de overhand heeft, kan het zeer moeilijk zijn om het onderliggende Roodbruine Zoutklei Laagpakket met zekerheid te onderscheiden. In deze gevallen wordt deze eenheid en het Z1 Randzandsteen Laagpakket samengegroepeerd met het onderliggende Z2 Randzandsteen Laagpakket tot één informele eenheid: het Zechstein Randzandsteen laagpakket (ZEFRS).
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Wuchiapingian.
Typelocatie
Diepte (dikte) langs boorgat:
3836 - 3862 m (26 m)
Opmerkingen:
Voorbeeld van de zandige ontwikkeling, maar geen typesectie.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Geluk, M.C., Plomp, A.N., Van Doorn, Th.H.M. 1996. The development of the Permo-Triassic succession in the basin fringe area, southern Netherlands. In: Rondeel, H.E., Batjes, D.A.J., Nieuwenhuijs, W.H. (eds.), Geology of gas and oil under the Netherlands, Royal Geolological and Mining Sociecty KNGMG, Kluwer Academic Press, 57-78.
Geluk, M.C., Van Wees, J.D., Grönloh, H., Van Adrichem Boogaert, A.B. 1997. Palaeogeography and paleotectonics of the Zechstein Group (Upper Permian) in the Netherlands. Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, 28th August-2nd September 1995, Krakow, Poland. Prace Panstwowego Instytut Geologicznego CLVII, part 2, 63-75.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zechstein Randzandsteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zechstein-randzandsteen-laagpakket.