Zechstein zout

Code
ZESA
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Salt. Halokinetisch verstoorde opeenvolgingen boven het Z2 Basale Anhydriet Laagpakket, waarin de afzettingscycli van de Z2 Zout tot de Z4 Zout laagpakketten niet meer onderscheden kunnen worden.

Depositional setting

Marien.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Nog niet vastgesteld.
Regional correlation
Nog niet vastgesteld.
Age
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar de dominante lithologie.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zechstein zout. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zechstein-zout.