Z2 Carbonaat Laagpakket

Code
ZEZ2C
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Dunne, fijngelaagde, kleiige, zwarte en vaak bitumineuze kalkstenen. Op de bekkenhelling is het laagpakket ontwikkeld als een dikker gebankte kalksteen. Langs de bekkenranden bestaat dit laagpakket doorgaans uit een massieve tot dikgebankte, lichtgekleurde, soms oölitische of bioklastische dolomiet met anhydriet inschakelingen.

Afzettingsmilieu

Marien carbonaat, begrenst door een uitgestrekte sabkha in het zuiden en een diep bekken in het noorden.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 322 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Hauptdolomit Formation; DUI: Hauptdolomit, Stinkkalk, Stinkschiefer; BEL: Z2 Carbonate Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1365 - 1407 m (42 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2823 - 2828 m (5 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4488 - 4492 m (4 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z2 Carbonaat Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z2-carbonaat-laagpakket.