Zechstein caprock

Code
ZECP
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Eenheid bestaand uit sulfaten en kleistenen op de top en de flanken van zoutdiapieren. Het scheidt Zechstein gesteenten van jonger dan Onder-Trias gesteenten. Gevormd door subrosie en erosie (uitloging) van Zechstein evaporieten. De samenstelling hangt af van de onoplosbare en minder oplosbare gesteenten die achterbleven na oplossing van het zout.

Afzettingsmilieu

Eluvium.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
115 - 171 m (56 m)
Opmerkingen:
Voorgestelde typelocatie.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zechstein caprock. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zechstein-caprock.