Z2 (Stassfurt) Formatie

Code
ZEZ2
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Carbonaat - anhydriet - zout - anhydriet opeenvolging. Langs de bekkenranden bestaat de formatie uit kleistenen en zandstenen.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Ligt aan de top van de bovenste anhydriet van het Z1 Boven-Anhydriet Laagpakket. Langs de bekkenrand wordt de ondergrens getrokken aan de basis van het Roodbruine Zoutklei Laagpakket.

Definitie bovengrens

Onder het Grijze Zoutklei Laagpakket (Z3 (Leine) Formatie). De bovengrens van de formatie kan gevormd worden door de top van het Z2 Basale Anhydriet Laagpakket, Z2 Zout Laagpakket, Z2 Dakanhydriet Laagpakket of een van de klastische Z2 rand laagpakketten.

Dikte indicatie
Tot 2785 m in K10-14.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Z2 Group; DUI: Stassfurt Folge (Z2); BEL: Z2 (Stassfurt) Formation.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1331 - 1407 m (76 m)
Opmerkingen:
Subbekken milieu
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2548 - 2828 m (280 m)
Opmerkingen:
Hoofdbekken milieu
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4437 - 4500 m (63 m)
Opmerkingen:
Carbonaat/zandsteen facies
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3836 - 3851 m (15 m)
Opmerkingen:
Zandsteen facies
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1992 - 2020 m (28 m)
Opmerkingen:
Kleisteen/evaporiet facies
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur, waar het verwijst naar de tweede evaporiet cyclus (Richter-Bernburg 1955).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Richter-Bernburg, G. 1955. Stratigraphische Gliederung des deutschen Zechsteins - Z. Dt. Geol. Ges., 105, 593-645.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z2 (Stassfurt) Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z2-stassfurt-formatie.