Z3 (Leine) Formatie

Code
ZEZ3
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Kleisteen - carbonaat - anhydriet - zout opeenvolging; richting het midden van het bekken worden de carbonaten geleidelijk dunner. Dikke kalium en magnesium zouten zijn kenmerkend voor de centrale delen van het bekken. Langs de bekkenranden bestaat de formatie uit kleistenen en zandstenen.

Depositional setting

Marien.

Definition of lower boundary

Getrokken aan de basis van het Grijze Zoutklei Laagpakket.

Definition of upper boundary

Gevormd door de basis van het Rode Zoutklei Laagpakket. Aan de bekkenrand wordt de formatie bedekt door de Zechstein Boven-Kleisteen Formatie.

Thickness indication
Tot 350 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Z3 Group; DUI: Leine Folge (Z3); BEL: Z3 (Leine) Formation.
Age
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1245 - 1331 m (86 m)
Opmerkingen:
Subbekken milieu
Parastratotype [optional]
Diepte (dikte) langs boorgat:
2250 - 2548 m (298 m)
Opmerkingen:
Hoofdbekken milieu
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4418 - 4437 m (19 m)
Opmerkingen:
Carbonaat/zandsteen facies
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3823 - 3836 m (13 m)
Opmerkingen:
Zandsteen facies
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1974 - 1992 m (18 m)
Opmerkingen:
Kleisteen/evaporiet facies
Origin of name
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur waar het gebruikt wordt voor de derde evaporiet cyclus van de Zechstein Groep (Richter-Bernburg 1955).
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Mark Geluk (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Richter-Bernburg, G. 1955. Stratigraphische Gliederung des deutschen Zechsteins - Z. Dt. Geol. Ges., 105, 593-645.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z3 (Leine) Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z3-leine-formatie.