Siluur

Code
OS
Status
Informeel. Slechts enkele boorgaten hebben gesteenten ouder dan het Devoon aangeboord in Nederland. De beperkte data staan het niet toe om een formele lithostratigrafische beschrijving op te stellen. Voor het eerst benoemd door Van Adrichem Boogaert & Kouwe (1994).
Lithologische beschrijving

Kleistenen, donkergrijs tot zwart.

Afzettingsmilieu

Voorlandbekken. Boorgat O18-01 ligt dichtbij boorgat 53/16-1 in de VK sector van de Noordzee en de turbidiet facies in beide boorgaten duiden op een Siluur diepwater bekken dat zich uitstrekte van het VK tot België en Nederland (Pharaoh 1999; De Vos et al. 2010).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Siluur (>419 Ma).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2952 - 3051 m (99 m)
Opmerkingen:
Dit is geen formeel stratotype. Dit boorgat duidt slechts op de mogelijke aanwezigheid van gesteente van Siluur ouderdom in de Nederlandse ondergrond.
Parastratotype
Boring:
B48E0162 (KTG-01)
Diepte (dikte) langs boorgat:
1690 - 1900 m (210 m)
Opmerkingen:
Dit is geen formeel stratotype. Dit boorgat duidt slechts op de mogelijke aanwezigheid van gesteente van Siluur ouderdom in de Nederlandse ondergrond. Geen download beschikbaar.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2018).
Referenties
De Vos, W., Feldrappe, H., Pharaoh, T.C., Smith, N.J.P., Vejbæk, O.V., Verniers, J., Nawrocki, J., Poprawa, P. & Bełka, Z.,
2010. Pre-Devonian. In: Doornenbal, J.C. and Stevenson, A.G. (editors): Petroleum Geological Atlas of the Southern
Permian Basin Area. EAGE Publications b.v. (Houten), 59-69.
Pharaoh, T.C., 1999. Palaeozoic terranes and their lithospheric boundaries within the Trans-European Suture Zone (TESZ):
a review. Tectonophysics 314, 17-41.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Siluur. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/siluur.