Nedersaksen Groep

Code
SK
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). De SK-Groep, SG-Groep en SL-Groep kunnen worden samengenomen als de Boven-Jura Supergroep (code S).
Lithologische beschrijving

Een groep formaties met een voornamelijk kleiige lithologie; bevat in het onderste deel ook kalkstenen en evaporieten. Zanden en conglomeraten komen alleen aan de bekkenranden voor.

Afzettingsmilieu

Zoet- tot brakwater lacustrienbekken met afwisselend perioden van mariene en hypersaliene omstandigheden. Hypersaliene sedimenten overheersen in de Formatie van Weiteveen.

Definitie ondergrens

Discordant op de Altena Groep (of oudere sedimenten).

Definitie bovengrens

Discordant bedekt door de (zanden of kleien van de) Rijnland Groep.

Dikte indicatie
100 - 250 m (tot 600 m in zuidoost Drenthe).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
UK: ?; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
midden Kimmeridgien-Berriasien / vroeg Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
944 - 1590 m (646 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
994 - 1196 m (202 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1644 - 1718 m (74 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1109,5 - 1344 m (234,5 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
114 - 588 m (474 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Duitse regio Nedersaksen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Nedersaksen Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/nedersaksen-groep.