Onder-Noordzee Groep

Code
NL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997). De NU-Groep, NM-Groep en NL-Groep kunnen worden samengenomen als de Noordzee Supergroep (code N).
Lithologische beschrijving

Een groep van formaties bestaand uit een afwisseling van grijze zanden, zandstenen en kleien. Ze zijn het resultaat van een aantal klein- en grootschalige, klastische sedimentatiecycli in een mariene omgeving aan de randen van het Noordzeebekken.

Afzettingsmilieu

Voornamelijk marien. Het Laagpakket van Swalmen is daarop een uitzondering want afgezet in een lagunair, brakwater tot niet-marien milieu.

Definitie ondergrens

In grote delen van het onshore gebied wordt de ondergrens gekenmerkt door een discordantie, zichtbaar als een scherpe lithologische overgang naar de top van de Krijtkalk Groep. Elders rust de groep met een duidelijke discordantie op nog oudere afzettingen.

Definitie bovengrens

De bovengrens wordt gekenmerkt door discordante afzettingen van de Midden-Noordzee Groep of jongere afzettingen.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 650 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Montrose Group, Moray Group, Stronsay Group; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
midden Paleoceen - midden Eoceen (Selandien tot Bartonien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
691 - 1063 m AH (372 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1007 - 1583 m AH (576 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Noordzee. De prefix ‘Onder’ is toegevoegd om het onderste deel van de klastische opeenvolging aan te duiden dat direct op de Krijtkalk Groep ligt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Noordzee Groep. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-noordzee-groep.