Z5 (Ohre) Formatie

Code
ZEZ5
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Kleisteen en steenzout.

Afzettingsmilieu

Zoutvlakte in het diepste deel van het bekken; sabkha aan de bekkenranden (Geluk 2005; 2007; Geluk et al. 1997).

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de kleisteen onderaan het steenzout. Deze kleisteen is doorgaans de derde kleisteen-piek boven de kalium-magnesiumrijke zoutlaag van het Z4 Zout Laagpakket.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de top van het steenzout; vormt het contact met de Zechstein Boven-Kleisteen Formatie.

Dikte indicatie
Tot 25 m (Q02-06-S1).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Z5 Group; DUI: Ohre Folge (Z5); BEL: Z5 (Ohre) Formation.
Ouderdom
Changhsingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4017 - 4036 m (19 m)
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur en werd daar geïntroduceerd door Reichenbach (1970).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Reichenbach, W. 1970. Die lithologische Gliederung der rezessiven Folgen von Zechstein Z5 und ihr Beckenausbildung. Problemen der Grenzziehung und Parallelisierung. Ber. dt. Ges. geol. Wiss., A, Geol. Paläont., 15, 555-563.
Geluk, M.C., Van Wees, J.D., Grönloh, H., Van Adrichem Boogaert, A.B. 1997. Palaeogeography and paleotectonics of the Zechstein Group (Upper Permian) in the Netherlands. Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, 28th August-2nd September 1995, Krakow, Poland. Prace Panstwowego Instytut Geologicznego CLVII, part 2, 63-75.
Geluk, M.C. 2005. Stratigraphy and tectonics of Permo-Triassic basins in the Netherlands and surrounding areas. PhD Thesis, Utrecht University, 171 p.
Geluk, M.C. 2007. Permian. In: Wong, T.E., Batjes, D.A.J., De Jager, J. (Eds): Geology of the Netherlands. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) (Amsterdam), 63-84.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z5 (Ohre) Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z5-ohre-formatie.