Z5 Zout Laagpakket

Code
ZEZ5H
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Vrijwel puur haliet, bevat waarschijnlijk aan de basis en top dunne anhydrietlagen.

Afzettingsmilieu

Mariene evaporiet afzettingen.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 20 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Zechsteinletten Formation; DUI: Ohre Steinsaltz; BEL: Z5 Salt Member.
Ouderdom
Changhsingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4017 - 4028 m (11 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z5 Zout Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z5-zout-laagpakket.