Zechstein niet-gedifferentieerd

Code
ZEUN
Status
Informeel.
Lithologische beschrijving

Verschillende typische Zechstein lithologiën. Deze informele eenheid wordt gebruikt wanneer de interpretatie van stratigrafische eenheden niet mogelijk is.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Alleen informeel te gebruiken.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zechstein niet-gedifferentieerd. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zechstein-niet-gedifferentieerd.