Z3 Anhydriet/Carbonaat Laagpakket

Code
ZEZ3B
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Anhydriet inschakelingen in het carbonaat en vice versa.

Afzettingsmilieu

Playa - sabkha (?).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 100 m, maar tot 261 m in GRK-01-S1.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z3 Anhydrite-Carbonate Member.
Ouderdom
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2488 - 2547 m (59 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z3 Anhydriet/Carbonaat Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z3-anhydrietcarbonaat-laagpakket.