Onder-Brabant Mergel Laagpakket

Code
ATBRL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithological description

Zandig mergel interval; aan de top vaak ijzerhoudend. Plaatselijk met enkele dunne, zandige kalksteenlagen inschakelingen.

Depositional setting

Ondiep marien.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 184 m (LEK-01).
Geographical distribution
Regional correlation
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Age
laat Bathonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2035 - 2095 m (60 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1622 - 1665 m (43 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Brabant Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-brabant-mergel-laagpakket.