Boven-Zechstein zout

Code
ZESAU
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Zout. Kan gebruikt worden waar de basale laagpakketten van de Z3 (Leine) Formatie nog wel herkenbaar zijn, maar waar, als gevolg van de afwezigheid van de basale laagpakketten van de Z4 (Aller) Formatie, het onderscheiden van afzonderlijke Z3 Zout en Z4 Zout laagpakketten niet mogelijk is.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar de dominante lithologie.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Zechstein zout. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-zechstein-zout.